Katalog Książek – State Street 2019

Jarek. Buddysta.

Medytacja, zen, buddyzm – co to takiego? I w jaki sposób może pomóc w życiu?

„Kim jestem?”; „Po co żyję?”; „Czym jest szczęście?”; „Dlaczego cierpię?” – czy zadawałeś/aś sobie kiedyś te pytania?

Czy to prawda – jak twierdził kiedyś pewien znany polski podróżnik – że buddyści modlą się do szatana i czczą demony? W co wierzą? Kim był Budda? Czy to prawda, że buddyzm to „religia bez Boga”?

Czym zajmuje się nauczyciel Dharmy, czyli buddyjski duchowny?

Jak wygląda świat oglądany „buddyjskim okiem”? Jak się żyje na co dzień podążając ścieżką Buddy? I dlaczego ktoś wybiera akurat tę, a nie inną drogę życia?

Jak zacząć praktykę medytacji?

Jeżeli interesują Cię te i podobne pytania, zadaj mi je. Jestem tutaj dla Ciebie.

Meditation, Zen, Buddhism – what is that? And how can it help in life?

„Who am I?”; „What am I living for?”; „What is happiness?”; „Why am I suffering?” – Have you ever asked yourself these questions?

Is it true – as one well-known Polish traveler once said – that Buddhists pray to Satan and worship demons? What do they believe in who was the Buddha? Is it true that Buddhism is a „religion without God”?

What does a Dharma teacher – Buddhist priest do?

What does the world look like when viewed by the „Buddhist eye”? How do you live every day following the path of the Buddha? And why does anyone choose this particular way of life?

How to start a meditation practice?

If you are interested in these and similar questions, please ask them. I am here for you.

Tamara. Muzułmanka.

Wszyscy słyszą o islamie w telewizji, ale rzadko kto ma możliwość spotkać się z praktykującym muzułmaninem/muzułmanką i zapytać wprost o wszystkie rzeczy , które tak straszą i ciekawią. Dlatego większość zostaje przy tej wiedzy, którą zdobyła przez media. Tak naprawdę o wiele rzeczy lepiej zapytać u samego wyznawcy i dowiedzieć się o nich z pierwszej ręki. Jestem praktykującą muzułmanką od 8 lat, chodzę w chuście, pracuję.

Everyone in Poland hear about Islam form TV, magazines, but rarely they have possibility to meet a practicing Muslim and ask all the questions they always wanted to ask. I like to share my knowledges, listen to other people’s stories.
I am practicing Muslim since 2011, I am wearing hijab (scarf), working and studying.

The only thing I don’t like to talk about is Politics.

Irmina. Mama osoby niebinarnej.

Jak to jest, kiedy wiedzy o tożsamości płciowej uczysz się od nastolatka?

Jaka była moja reakcja jak moje dziecko wyszło z szafy?

Jak odnalazłam się w świecie, którego nie zauważałam i o którym nic nie wiedziałam?

Czy teraz wiem, jak można żyć pomiędzy dwoma płciami. Co to za płeć inna?

Jak wytłumaczyć komuś coś czego się samemu nie rozumie. Co mówię rodzinie, bliskim i dalekim znajomym? Jak to jest być heteronormatywnym i mieć tęczowe dziecko? Czy można mając nienormatywne dziecko być szczęśliwym i żyć normalnie?

Dlaczego chodzę na Parady Równości i noszę na co dzień tęczę?

Magda. Rodzimowierczyni.

Społeczno-obyczajowa powieść o odnajdywaniu swoich korzeni. Opowieść o tym, kim są Swaróg, Perun, Mokosz i Weles. Historia tego, jak jeden przedmiot na studiach może przewrócić całe życie do góry nogami. Baśń o szukaniu szczęścia i swojego miejsca na świecie.

Kim tak naprawdę jest rodzimowierca i w co wierzy? Co to znaczy być rodzimokulturowcem? Jak można odnaleźć się w czymś, co już dla wielu z nas już jest zapomniane? Czy w współczesnym świecie jest miejsce dla dawnych wierzeń? Chcesz poznać odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych? Zapraszam do rozmowy!

Магда. Язычник.

Социально-нравственный роман об обретении своих корней. История о том, кто такие Сварог, Перун, Мокош и Велес. История того, как один предмет в университете может перевернуть всю жизнь с ног на голову. Сказка о поиске счастья и своего места в мире.

Кто на самом деле язычник и во что он верит? Что значит быть родным культурником? Как можно найти себя в чем-то, что многие из нас уже забыли? Есть ли в современном мире место для древних верований? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Не стесняйтесь разговаривать!

Lilianna. Bahaitka/ Janek. Bahaita

Opowiem Wam o przesłaniu BAHA’I. Niech wasza wizja ogarnie cały świat… – Bahá’u’lláh

Od najdawniejszych czasów Bóg wysyła ludziom Boskich Wychowawców znanych jako Objawiciele Boga, których nauki są podstawą postępu cywilizacji. Ci Objawiciele to Abraham, Kryszna, Zaratustra, Mojżesz, Budda, Jezus i Mahomet. Bahá’u’lláh, najnowszy z Objawicieli tłumaczy, że religie świata pochodzą z tego samego Źródła i są w swej istocie kolejnymi rozdziałami jednej religii od Boga.

Bahaici wierzą, że obecnie największą potrzebą ludzkości jest znalezienie jednoczącej wizji przyszłego społeczeństwa oraz natury i celu życia. Ta wizja zawarta jest w pismach Bahá’u’lláha.

Opowiem Wam, jak to jest być bahaitką w Polsce i uczestniczyć w wysiłkach budowania wspólnoty.

I will tell you about the BAHA’I message. Let your vision be world embracing… – Bahá’u’lláh

Throughout history, God has sent to humanity a series of divine Educators—known as Manifestations of God—whose teachings have provided the basis for the advancement of civilization. These Manifestations have included Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus, and Muhammad. Bahá’u’lláh, the latest of these Messengers, explained that the religions of the world come from the same Source and are in essence successive chapters of one religion from God.

Bahá’ís believe the crucial need facing humanity is to find a unifying vision of the future of society and of the nature and purpose of life. Such a vision unfolds in the writings of Bahá’u’lláh.

I will tell you what it is like to be a Bahá’í in Poland and to participate in the community-building efforts.

Michał i Wojtek. Dwie książki w jednej oprawie.

„Homoseksualizm to choroba”. Dojrzewanie pod kulturową presją.
„Poznam faceta spoza środowiska”. Jak Internet zaczął zmieniać życie osób nieheteroseksualnych?
Marsz dla tolerancji 2004. Nadzieje i kamienie, sojusznicy i hejterzy, polityka i religia.
Poznajcie Michała, mojego partnera. Jak wspólne życie zmieniło wszystko: w domu, w pracy, na ulicy.
„Kto u Was jest mężczyzną, kto kobietą?”. Co za bzdura?
Samochodem czy pociągiem? Zwyczajne życie pary z nastoletnim stażem.
Najbliżsi obcy. Dlaczego chcemy móc sformalizować związek?
Od Bochni do Strasburga. Trzeba działać, bo samo się nie zrobi.
Warszawa, Rzeszów i Konin. Co łączy te miasta? I dlaczego zaczęliśmy podróżować po Polsce, jak nigdy dotąd?
Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.

„Homosexuality is disease”. Adolescence under cultural pressure.
„I’m looking for a quy outside of the community”. How did the Internet started to change life of nonheterosexual people.
March for tolerance 2004. Hope and Stones, allies, haters, politics and religion.
Let me introduce Michał – my partner. How our common life has changed everything in home, work, in the street.
„Who is the guy or who is the lady in your relationship?” What rubbish?
By a car or by a train? Ordinary life of the long-time couple.
Immediate strangers. Why we would like to formalize relationship?
From Bochnia to Strasbourgh. We must act, it isn’t gonna take itself.
Warsaw, Rzeszów, Konin. What is connecting these cities? Why have we started travel around Poland, as never before?
It will be a pleasure to answer all your questions.

Kasia. Osoba niewidząca.

Jestem Katarzyna Piotrowska, od urodzenia nie widzę. Jestem tyfloinformatyczką, a moje zainteresowania to: komputery i technologie mobilne, zwiedzanie nowych miejsc, inicjatywy społeczne. Najbardziej lubię czytać literaturę fantastyczno-naukową, także przygodową, podróżniczą, dziennikarską. Od miesiąca poruszam się z psem przewodnikiem.

Zapraszam do rozmowy!

Maria. Mama lesbijki.

Mama lesbijki – taki tytuł noszę w Żywej Bibliotece. I tak, jestem nią, ale przede wszystkim jestem mamą mojej córki, którą kocham, podziwiam za odwagę i wspieram całym sercem.

Czy coming out mojego dziecka był dla mnie wyzwaniem? Zdecydowanie tak, cały mój dotychczasowy świat runął, ale zdałam sobie sprawę, że był to świat MOICH wyobrażeń o córce, o tym kim jest, czego pragnie i co daje Jej szczęście.

Chcesz wiedzieć jak na nowo zbudowałyśmy nasz wspólny świat?

Poczytaj mnie

Mere d`une fille lesbienne – c’est mon titre dans la Bibliotheque Vivante. Et oui, je le suis, mais je suis avant tout la mere de ma fille que j’aime. Je l’admire pour son courage et je la soutiens de tout mon cour.
Le coming out de mon enfant était-il un défi pour moi? Oui, tout mon monde précédent s’est effondré, mais j’ai réalisé que c’était le monde de MES idées sur ma fille, qui elle est, ce qu’elle veut et ce qui la rend heureuse.
Voulez-vous savoir comment nous avons reconstruit notre monde commun?
Lisez – moi.

Agnieszka. Rodzic dorosłej osoby z autyzmem.

„Autyzm wprowadza zmysły w błąd” – z czym mierzą się osoby neuronietypowe?

Jak wygląda codzienność rodziny dzielona z osobą z niepełnosprawnością?

Czy macierzyństwo specjalne może być wyzwaniem nie do udźwignięcia?

Moja córka jest 22 letnią, wysokofunkcjonującą kobietą ze spektrum autyzmu.
Jestem jej mamą, jestem również autorką książki „Huśtawka” w której opowiedziałam naszą historię. Stanowię więc swoistą książkę do kwadratu 😉

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o życiu z autyzmem w tle – zapraszam, porozmawiajmy.

Michał. Niewierzący od urodzenia

Czy można żyć bez boga? Skąd wiesz co jest dobre co złe? Kiedy przestałeś wierzyć? Jak spędzasz święta? To pytania z którymi często się spotykam. Nie wierzę od kołyski, nie walczę z kościołem, nie kradnę, szanuję ojca swego. Zapraszam do rozmowy o tym, jak odnaleźć siebie w zdominowanej przez jedną religię rzeczywistości.

Jacek. 70+ – i co dalej?

W spisie treści tej książki są rozdziały, które możesz przeczytać:
– Na nic w życiu nie jest za późno.
– Dalekie podróże kształcą.
– Odprzyjaźnianie się też bywa potrzebne.
– Nie wiesz, co zrobić z czasem? Jak wypełnić czas w sposób pożyteczny dla siebie i dla innych ludzi?
– Twój osobisty Uniwersytet Trzeciego Wieku. Program autorski.

Sebastian. W obcym ciele.

Urodziłem się jako kobieta, ale nigdy się nią nie czułem. Odkąd pamiętam zawsze było coś nie tak. Ciało kobiety, umysł mężczyzny – życie w takiej sprzeczności to koszmar. Pomimo szczerych chęci i prób dostosowania się czy wyparcia nie byłem w stanie na dłuższą metę normalnie żyć i funkcjonować. Po ponad 25 latach udawania kogoś kim nie jestem w końcu powiedziałem sobie dość i podjąłem decyzję o przeprowadzeniu korekty płci. Pamiętam ten dzień jak dziś, to była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu, miałem świadomość tego że cały mój świat zmieni się o 180 stopni i nie byłem pewny jakie to będą zmiany, miałem najczarniejsze myśli i byłem przerażony, jednak pomimo strachu postawiłem wszystko na jedną kartę. Dziś wiem, że była to jedyna słuszna decyzja i jedna z najlepszych w moim życiu. Po 7 latach od rozpoczęcia kuracji hormonalnej wiem, że życie w zgodzie z samym sobą nie może się z niczym równać, jest to doświadczenie porównywalne chyba do wychodzenia z więzienia po całym życiu spędzonym za kratami. To jedna strona medalu, druga jest taka że wbrew moim naiwnym marzeniom szybko okazało się że to nie koniec problemów, a początek-nowych. Nie do końca zdawałem sobie sprawę jak trudny, drogi i długi jest proces korekty płci, jak wiele przeszkód trzeba pokonywać żyjąc w zawieszeniu, formalnie nie istniejąc. Jednak nawet pomimo tego bolesnego zderzenia z rzeczywistością, dziś moja decyzja byłaby bez wahania taka sama jak przed laty.

Jeśli interesuje Cię jak wygląda życie osoby transpłciowej przed i w trakcie korekty, jak odkrywałem własną tożsamość i dojrzewałem do tej decyzji zapraszam do czytania. Nie ma głupich pytań-możesz zapytać o wszystko co chciałbyś/chciałabyś wiedzieć.