O Żywej Bibliotece

Żywa Biblioteka jest dla nas szczególnym projektem, który realizujemy od 2010 roku, czyli właściwie od początku istnienia naszej organizacji. Pierwszą Żywą Bibliotekę zorganizowaliśmy 11 – 12 grudnia 2010 r. w ramach Krakowskich Dni Praw Człowieka, które współtworzyła z nami młodzież z Kolegium Europejskiego w Krakowie. Od 2011 r. partnerką wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, w murach której każdego roku organizujemy wydarzenie, któremu niejednokrotnie towarzyszą, m.in.: wykłady, pokazy filmów o tematyce prawoczłowieczej. W wydarzenie zaangażowane są zawsze inne organizacje pozarządowe, które mają również możliwość przedstawienia swoich inicjatyw. Rok 2016 był dla nas rokiem szczególnym – zorganizowaliśmy trzy Żywe Biblioteki, w tym dwie w wyjątkowych okolicznościach plenerowych wydarzeń w ramach Life Festivalu Oświęcim i Święta Organizacji Pozarządowych w krakowskim Parku im. H. Jordana.

Żywa Biblioteka to możliwość spotkania z drugim człowiekiem, rozmowa, podążanie, choć przez chwilę jego ścieżkami. Na co dzień w biegu, często brakuje nam uważności na innych. Na ich uczucia, myśli, doświadczenia. Nie dostrzegamy, może nie chcemy, różnorodności jaka nas otacza. Szufladkowanie ludzi może jest i proste, ale często krzywdzące. Czy ktoś z Was zastanawiał się, o ile uboższe jest wtedy nasze doświadczanie świata? Warto zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, że inny nie oznacza gorszy, a każdy kontakt z drugim człowiekiem nas wzbogaca. Odwiedź naszą Żywą Bibliotekę i zaczytaj się w człowieku.


Zapraszamy do odwiedzenia Żywej Biblioteki
podczas 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej
w Krakowie.
Wydarzenie odbędzie się 2 lipca 2023 r.
w godzinach 11 - 14; JCC NEW ul. Izaaka 5

masz pytania?

Żywa Biblioteka to możliwość spotkania i porozmawiania z osobami postrzeganymi stereotypowo i mogącymi doświadczać dyskryminacji.

Warto zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, że inny nie oznacza gorszy, a każdy kontakt z drugim człowiekiem nas wzbogaca.
Odwiedź naszą Żywą Bibliotekę i zaczytaj się w człowieku!

Żywa bilbioteka Kraków